Tietosuojaseloste 

Tämä tietosuojaseloste on samalla henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Sitoudumme asiakkaidemme yksityiseen ja tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa tietojen käsittelyyn. Verkkosivustoamme voi käyttää paljastamatta henkilötietojaan. Verkkosivustomme kerää käyttäjätietoa, joka on tarkoitettu sivuston kehittämistä, käytettävyyttä ja tilastointia varten. Tiedon avulla on tarkoitus tehdä verkkosivustomme käytöstä käyttäjille mahdollisimman sujuvaa.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Kajaanin Palvelutalosäätiö
Y-tunnus: 0791333-9
Postiosoite: Seminaarinkatu 5 B, 87100 Kajaani

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Sirkka Ohtonen
Postiosoite: Seminaarinkatu 5 B, 87100 Kajaani
Sähköposti: sirkka.ohtonen@palvelutalosaatio.fi

3. Rekisterin nimi

Kajaanin Palvelutalosäätiön verkkosivuston tietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilön tietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:  

 • Asiakassuhteen hoitaminen sekä asiakasyhteydenpito

Sivuilta kerätyt kävijätiedot perustuvat verkkopalvelun käytöstä havaittuihin sekä analytiikan kautta johdettuihin tietoihin, joita käsitellään anonyymisti.  Tietoja käytetään analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin sekä kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen.

Kävijätietoja käsitellään anonyyminä eikä tietoja yhdistetä missään vaiheessa siten, että niistä pystyttäisiin tuottamaan yksilöitä tietoa. Keräämme tietoa, jotta verkkosivustomme voi muistaa käyttäjän ja voi tarjota paremman käyttäjäkokemuksen. Tilastollista kävijätietoa keräämme verkkosivun kehitystyötä varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:  

 • Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero
 • Lomakkeiston kautta lähetetyt tiedot

Sivusto sisältää kolmansien osapuolten (kumppanuuksien) evästeitä, jotka ovat mittaus- ja seurantapalveluiden vuoksi sivustolla. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi vieraillessasi sivustolla. Evästeet keräävät pääasiassa teknistä tietoa.

Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja. Selain poistaa evästeet voimassaoloajan kuluttua. Voit hallita vapaasti sivulta mahdollisesti tulevia evästeitä. Eväste antaa tiedon palvelimelle, miten sivustoa on käytetty sivustolla vierailun aikana. Eväste varmistaa esimerkiksi käyttäjän tekemän kielivalinnan tallennuksen.

Google Analytics

Sivustomme käyttää Google Analyticsia, jonka avulla kootaan tilastollista analytiikkaa verkkosivuvierailuista. Tätä kautta ei kerätä yksilöitävää tietoa käyttäjistä.

Evästeiden ja analytiikan kautta kerättävät henkilötiedot

Kävijätilastointi ja -seuranta on selaimen ja internetyhteyden välittämää informaatiota, joka ei välitä tietoa, joka yksilöi kävijän henkilönä. Tietoa ei myöskään käsitellä tai missään vaiheessa yhdistellä siten, että tiedosta tulisi kävijää yksilöivää.

6. Tietojensäilytys

Tietoja säilytetään Kouta Media Oy:n järjestelmissä Herman IT:n palvelimilla Kajaanissa.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:  

 • Käyttäjältä itseltään verkkopalvelussa olevan lomakedatan kautta.
 • Sivusto sisältää kolmansien osapuolten (kumppanuuksien) evästeitä, jotka ovat mittaus- ja seurantapalveluiden vuoksi sivustolla. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä  päätelaitteellesi vieraillessasi sivustolla. Evästeet keräävät pääasiassa teknistä tietoa. Evästeiden käytöstä sivustolla on erillinen maininta, joka on käyttäjän hyväksyttävissä.  

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 • Tietoja ei käytetä markkinointitoimenpiteisiin ilman, että asiakas on antanut tähän erikseen suostumuksensa.
 • Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, pois lukien kohdassa 7 esitettyjen, mahdollisesti käytössä olevien ulkopuolisten palveluiden keräämä data.

9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 • Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, pois lukien kohdassa 7 esitettyjen, mahdollisesti käytössä olevien ulkopuolisten palveluiden keräämä data.

10. Asiakkaan oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus sekä oikeus tulla unohdetuksi

 • Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.
 • Jos tiedoissa on virheitä tai asiakas haluaa poistaa tietonsa rekisteristä, hän voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle asian korjaamista koskevan pyynnön.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

 • Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot

 • Tiedot säilytetään luottamuksellisina. Laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla, säännöllisillä varmuuskopioinneilla sekä muilla henkilödatan suojaamiseen sekä turvalliseen säilyttämiseen tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.