Toimintaperiaatteemme

Ikäihmisten asumisessa tärkeitä arvoja ovat turvallisuus ja yhteisöllisyys. Ne ohjaavat myös Kajaanin Palvelutalosäätiön tarjoamaa eläkeläisten vuokra-asumista. Haluamme tukea asukkaidemme toimintakyvyn säilymistä, yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta asumisympäristön esteettömyydellä, asukkaiden yhteiset tapaamiset mahdollistamalla, sekä turvajärjestelyillä.